Ga naar de inhoud

Garanties

Bij het uitvoeren van dakwerken bieden wij een standaardgarantie van 15 jaar op de waterdichtheid van het dak. Onze praktijkervaring leert echter dat, mits goed onderhouden (zie hoofdstuk onderhoud), het dak vele jaren langer kan meegaan. Dit is mede te danken aan onze keuze voor hoogwaardige producten met een KOMO attest-met-productcertificaat die kwaliteitsbewaking waarborgen. Onze dakbanen hebben standaard een productgarantie die wordt ondersteund door een garantiecertificaat.

Op aanvraag bieden wij een all-in garantie aan die eventuele niet verwijtbare schade als gevolg van onvolkomenheden tijdens de applicatie dekt, bovenop de productgarantie. Om in aanmerking te komen voor de all-in garantie, moet de dakbedekking worden aangebracht volgens de voorschriften. Wij zijn bekend met de materialen en de verwerkingsrichtlijnen. Zowel de all-in garantie als de productgarantie hebben een looptijd van 10 jaar.